Strona główna

 

Firma prowadzi badania archeologiczne na terenie województwa małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego, zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich.

Dysponujemy wykwalifikowanym personelem oraz posiadamy niezbędna bazę techniczną (magazyny, sprzęt oraz środki transportu-zdjęcia).

Dostosowujemy badania i nadzory do kalendarza inwestycji budowlanej.

Ceny są negocjowalne.

Wystawiamy faktury VAT

 

 

Zakres działalności

  1.  Przeprowadzenie wszelkich formalności prawno-konserwatorskich:
 • przygotowanie wniosków
 • uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych
 • uzyskanie dokumentów potwierdzających gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków pozyskanych w trakcie badań archeologicznych
 
 
  2.  Prace przygotowawcze:
 • ocena wpływu warunków zewnętrznych na stanowisko archeologiczne
 • opracowanie metod badawczych
 • kwerenda archeologiczna i historyczna
 
 
  3. Badania terenowe:
 • badania powierzchniowe
 • badania sondażowe archeologiczne
 • nadzory archeologiczne podczas trwania inwestycji
 • ratownicze badania wykopaliskowe

  Każdy rodzaj badań wiąże się z wykonaniem prac dokumentacyjnych w terenie (polowy dziennik badań i obserwacji terenowych, dokumentacja rysunkowa i fotograficzna, pomiary geodezyjne i nawiązanie do Państwowej Sieci Pomiarów, sporządzenie polowego inwentarza zabytków).
 
 
  4.  Opracowanie wyników już po zakończeniu prac:
 • sprawozdania
 • publikacje
 • mycie, inwentaryzacja i analiza materiału zabytkowego
 • archiwizacja badań w komputerowej bazie danych
Copyright © 2019 Justanika