Referencje

ŻYCIORYS

Justyna Jarosz-Romaniec urodzona 27 kwietnia 1977 roku w Kamionce. W 1996 roku ukończone Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie. Studia wyższe magisterskie ukończone na kierunku Archeologia w zakresie archeologii Polski i powszechnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 29 stycznia 2003 roku uzyskany tytuł magistra archeologii.


1. Kamieńskie, gm. Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie
badania wykopaliskowe na kurhanie mezolitycznym - lipiec 1997 r.

2. Jakuszowice, gm. Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie
badania wykopaliskowe na osadzie z okresu wpływów rzymskich - sierpień 1997r.

3. Dzierżysław, gm. Kietrz, woj. opolskie
badania wykopaliskowe na osadzie (krzemienicy) paleolitycznej - lipiec 1998 r.

4. Łubowice, gm. Racibórz, woj. opolskie
badania wykopaliskowe na grodzisku łużyckim - lipiec 1999 r.

5. Brzegi, pow. Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
badania wykopaliskowe na osadzie kultury łużyckiej oraz cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich - lipiec 2001 r.

6. Korytnica, pow. Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
badania wykopaliskowe na cmentarzysku kultury przeworskiej - lipiec 2001 r.

7. Bachórz, gm. Dynów, woj. podkarpackie
badania wykopaliskowe na osadzie wczesnośredniowiecznej - sierpień 2001 r.

8. Kryspinów, gm. Liszki, woj. małopolskie
badania wykopaliskowe na osadzie z okresu rzymskiego - sierpień 1998 r.

9. Brzezie 26, gm. Kłaj, woj. małopolskie
badania wykopaliskowe na osadzie kultury łużyckiej - sierpień - wrzesień 2004 r.

10. Targowisko 16, gm. Kłaj, woj. małopolskie
badania wykopaliskowe na osadzie Kultury Ceramiki Wstęgowej Rytej i malickiej - październik 2004 - styczeń 2005 r.

11. Targowisko 16, gm. Kłaj, woj. małopolskie
badania wykopaliskowe na osadzie Kultury Ceramiki Wstęgowej Rytej i malickiej - maj - lipiec 2005 r.

12. Zakrzów 28, gm. Niepołomice, woj. małopolskie
badania wykopaliskowe na osadzie nowożytnej i terenie działań wojennych z 1914-1918 r. - lipiec - sierpień 2005 r.

13. Brzezie 25, gm. Kłaj, woj. małopolskie - wrzesień
badania na osadzie z okresu rzymskiego i terenie działań wojennych z 1945 roku - listopad 2005 r. oraz kwiecień 2006 r.

14. Stanisławice 13, gm. Bochnia, woj. małopolskie
badania wykopaliskowe na osadzie kultury malickiej i osadzie z okresu wpływów rzymskich - maj - czerwiec 2006 r.

15. Kraków, ul. Łobzowska
nadzór nad odwiertami geologicznymi przy budynku o przeznaczeniu hotelowym
- kwiecień 2006 r.

16. Jarząbki 47, gm. Gnojno, woj. świętokrzyskie
badania wykopaliskowe oraz nadzory nad budową sieci wodociągowej (osada późnośredniowieczna) - sierpień - wrzesień 2006 r.

17. Jarząbki 63, gm. Gnojno, woj. świętokrzyskie
badania wykopaliskowe oraz nadzory archeologiczne nad budową sieci wodociągowej (osada późnośredniowieczna) - październik - listopad 2006 r. 

18. Grabki Małe 33-34, gm. Gnojno, woj. świętokrzyskie
badania wykopaliskowe oraz nadzory archeologiczne nad budową sieci wodociągowej (osada późnośredniowieczna)- wrzesień 2006 r.

19. Grabki Małe 6, 30, 35 i 36, gm. Gnojno, woj. świętokrzyskie
badania wykopaliskowe oraz nadzory archeologiczne nad budową sieci wodociągowej (osada późnośredniowieczna i wczesnonowożytna) -listopad 2006 - styczeń 2007 r.

20. Kraków, ul. Geologów - nadzór nad budową budynku mieszkalnego
kwiecień 2007 r.

21. Radwanowice, gm. Zabierzów, woj. małopolskie
nadzór nad budową budynku mieszkalnego - kwiecień 2007 r.

22. Kraków - Mistrzejowice 127, ul. Okulickiego
udział w badaniach ratunkowych wykopaliskowych wyprzedzających budowę osiedla budynków mieszkalnych (osada Kultury Ceramiki Wstęgowej Rytej) - kwiecień 2007 r.

23. Bolechowice, gm. Zabierzów, woj. małopolskie
nadzór i badania ratownicze wyprzedzające budowę budynku mieszkalnego (osada Kultury Ceramiki Wstęgowej Rytej i Lendzielskiej) - maj 2007 r.

24. Wola Zofiowska 1/55, gm. Gnojno, woj. świętokrzyskie
badania sondażowe oraz nadzory archeologiczne nad budową sieci wodociągowej (osada kultury łużyckiej) - maj - czerwiec 2007 r.

25. Kraków, ul. Pawia
nadzór nad odwiertami geologicznymi przy budowie budynku o przeznaczeniu hotelowym - lipiec 2007r.

26. Kraków, ul. Architektów
badania wykopaliskowe pod budynek mieszkalny wielorodzinny "A" (osada Kultury Lendzielskiej) - wrzesień - grudzień 2007 r.

27. Kraków, ul. Chodkiewicza
nadzór archeologiczny nad budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego - październik 2007 - styczeń 2008 r.

28. Kraków, ul. Architektów
nadzór archeologiczny nad budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego "A" - listopad 2007 - styczeń 2008 r. 

29. Kraków, ul. Architektów
badania wykopaliskowe pod 1. część budynku mieszkalnego wielorodzinnego "B" (osada Kultury Lendzielskiej) - grudzień 2007 - styczeń 2008 r.

30. Kraków, ul. Wita Stwosza
nadzór nad budową przyłącza energetycznego - grudzień 2007 r.

31. Kraków, ul. Cienista
nadzór i badania ratownicze wyprzedzające budowę budynku mieszkalnego (osada późnośredniowieczna) - kwiecień 2008 r.

32. Ratajów, gm. Słomniki, woj. małopolskie
nadzór nad budową budynku mieszkalnego - maj 2008 r.

33. Kraków, ul. Klasztorna, woj. małopolskie
nadzór nad odwiertami geologicznymi - lipiec 2008 r.

34. Bolechowice, gm. Zabierzów, woj. małopolskie
badania wykopaliskowe wyprzedzające budowę budynków mieszkalnych i gospodarczych (osada Kultury Ceramiki Wstęgowej Rytej) - październik - listopad 2008 r.

35. Modlnica, ul. Lipowa, woj. małopolskie
nadzór archeologiczny nad budową budynku gospodarczego - styczeń 2009 r.

36. Modlniczka, ul. Sąsiedzka ,gm. Wielka Wieś, woj. małopolskie
nadzór nad budową budynku wielorodzinnego - styczeń-czerwiec 2009 r.

37. Kraków, ul. Zaszkolna, woj. małopolskie
nadzór nad budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego - marzec 2009 r.

38. Kraków, ul. Miodowa, woj. małopolskie
nadzór archeologiczny przy odwiertach geologicznych i badaniach architektonicznych (miasto średniowieczne) - kwiecień - maj 2009 r.

39. Wieliczka, ul. Szpunara, woj. małopolskie
nadzór nad budową tablic informacyjnych przy budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce - maj 2009 r.

40. Kraków, ul. Proszowicka, woj. małopolskie
nadzór nad odwiertami geologicznymi - maj 2009 r.

41. Kraków, woj. małopolskie
nadzór archeologiczny nad przebudową sieci energetycznej PKP LPN - czerwiec - lipiec 2009 r.

42. Wieliczka, ul. Zacisze, woj. małopolskie
nadzór nad budową infrastruktury energetyczno-kanalizacyjno-deszczowej pod osiedle domków jednorodzinnych (osada Kultury Lendzielskiej)- czerwiec - wrzesień 2009 r.

43. Wieliczka, ul. Zacisze, woj. małopolskie
badania wykopaliskowe wyprzedzające budowę osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (osada Kultury Lendzielskiej)- wrzesień 2009 r.

44. Pielgrzymowice, gm. Michałowice
nadzór nad budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego - wrzesień 2009 r.

45. Kraków, ul. Jantarowa
nadzór archeologiczny nad budową budynku usługowego - marzec 2010 r.

46. Świątniki Górne, Gm. loco, ul. Ekologiczna
nadzór nad budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego - maj 2010

47. Bieruń Stary, Gm. loco, ul. Krakowska
nadzór nad przebudową ulicy na terenie miasta wczesnośredniowiecznego - kwiecień lipiec 2010

48. Kraków, ul. Stelmachów/Chełmońskiego, Gm. loco
badania sondażowe przy osiedlu domów jednorodzinnych - sierpień 2010 

49. Wielka Wieś, gm. loco
nadzór nad budową budynku jednorodzinnego - lipiec 2010 r.

50. Kraków, Al. Daszyńskiego
nadzór archeologiczny (osada neolityczna) - sierpień - wrzesień 2010 r.

51. Kraków, ul. Proszowicka
nadzór archeologiczny nad budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego - listopad 2010 r.

52. Kraków, ul. Sosnowiecka
nadzór archeologiczny nad budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego - listopad 2010 r.

53. Kraków, ul. Architektów
nadzór archeologiczny nad budową dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych - czerwiec 2010 - lipiec 2011 r.

54. Kraków, Bulwar Wołyński/ul. Konopnickiej
nadzór nad budową Balonu Widokowego - wrzesień - listopad 2010 r.

55. Szczodrkowice, Gm. Skała
nadzór archeologiczny nad budową sieci kanalizacji sanitarnej na stanowisku Szczodrkowice 8 - styczeń - luty 2011 r.

56. Kraków, ul. Jantarowa
nadzór archeologiczny nad budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego - 

57. Kraków, ul. Rajska
nadzór archeologiczny nad budową przyłącza cieplnego do Muzeum Sztuki Współczesnej - marzec-kwiecień 2011 r.

58. Kraków, ul. Klasztorna 11
nadzór archeologiczny przy budowie przyłącza cieplnego do budynku Opactwa Cystersów w Krakowie- Mogile- marzec-czerwiec 201

59. Kraków, ul. Klasztorna 4
badania wykopaliskowe na cmentarzu przykościelnym - czerwiec-lipiec 2011 r.

60. Radziszów, Gm. Skawina
nadzór archeologiczny nad budową dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych - czerwiec - lipiec 2011 r.

61. Kraków, ul. Orawska
nadzór archeologiczny przy przebudowie przyłącza cieplnego - wrzesień 2011 r.

62. Kraków, ul. Krzewowa
nadzór archeologiczny przy budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych - październik 2011 r.

63. Kraków, ul. Limanowskiego 15
nadzór archeologiczny przy odwiertach geologicznych - październik 2011 r.

64. Kraków, ul. Królowej Jadwigi
nadzór archeologiczny nad rozbudową Kółka Rolniczego Wola Gustowska - październik 2011 r. Kraków, ul. Zygmunta Augusta - Ogród Strzelecki - nadzór nad przebudową przyłącza cieplnego - wrzesień - październik 2011 r.

65. Zelków ul. Bukowa
nadzór nad budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego - październik 2011 r.

66. Kraków, ul. Warszawska-Pawia
nadzór nad budową budynku usługowo-mieszklanego - listopad 2011 - luty 2012 r.

67. Świńczów, gm. Skała
nadzór nad budową sieci energetycznej - czerwiec 2012 r.

68. Kraków, ul. Korzeniaka
nadzór nad rozbudową kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Cżestochowskiej
- czerwiec 2012 r.

69. Kraków, ul. Wyżgi
nadzór nad budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego - czerwiec 2012 r.

70. Kraków, ul. Pasternik
nadzór nad budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego - lipiec 2012 r.

71. Kraków, ul. Łężce
nadzór nad budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego - lipiec 2012 r.

72. Kraków, ul. Architektów
Niebyła - nadzór i badania wykopaliskowe przy budowie dwóch budynków wielorodzinnych "D" i "E" - osada i cmentarzysko neolityczne - czerwiec - październik 2012 r.

73. Kraków, ul. Na Mostkach
nadzór nad budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego - wrzesień 2012 r.

74. Kraków, ul. Lniana
nadzór nad budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego - październik 2012 r.

75. Zelków, ul. Bukowa
nadzór nad budową przyłącza gazowego - październik 2012 r.

76. Kraków, ul. Długa
nadzór nad budową przyłącza cieplnego - październik - listopad 2012 r.

77. Kraków, ul. Wielopole
nadzór nad budową przyłącza cieplnego - październik - grudzień 2012 r.

78. Kraków, ul. Piaskowa
nadzór nad budową sieci gazowej - listopad - grudzień 2012 r.

79. Kraków, ul. Sosnowiecka-Stawowa-J. Conrada
nadzór nad budową przyłącza cieplnego - grudzień 2012 - luty 2013 r.

80. Biały Kościół, ul. Winna
nadzór nad budową sieci gazowej - styczeń 2013 r.

81. Kryspinów, gm. Liszki
nadzór nad przebudową hali produkcyjnej, etap I - kwiecień 2013 r.

82. Piekary, gm. Liszki
nadzór nad budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego - ratownicze badania wykopaliskowe na osadzie kultury łużyckiej i średniowiecznej - maj 2013 r.

83. Kraków, ul. Turowiec
nadzór archeologiczny przy budowie sieci i przyłącza gazowego - maj 2013 r.

84. Jerzmanowice, gm. loco
nadzór archeologiczny przy budowie sieci gazowej - czerwiec 2013 r.

85. Kraków, ul. Puszczyków
nadzór archeologiczny przy budowie sieci gazowej - czerwiec 2013 r.

86. Kraków, ul. Cechowa
nadzór archeologiczny przy budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego - czerwiec 2013 r.

87. Kraków, Bulwar Czerwieński
nadzór archeologiczny przy budowie sieci ciepłowniczej - czerwiec 2013 r.

88. Pielgrzymowice, gm. Michałowice
nadzór archeologiczny przy budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego - lipiec 2013 r.

89. Kraków, ul. Jagiellońska/Gołębia/Olszewskiego/Wiślna
nadzór archeologiczny przy przebudowie nawierzchni ulic oraz sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej,energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej w obrębie Starego Miasta Krakowa w obrębie Plant - sierpień-listopad 2013 r.

90. Wieliczka, ul. Dembowskiego
nadzór przy budowie budynku hotelowego - październik 2013 r.

91. Wielka Wieś - ul. Prądnicka
nadzór przy budowie przyłącza gazowego - październik 2013 r.

92. Kraków, ul. Pylna
nadzór archeologiczny przy budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
- październik 2013 r.

93. Modlnica, ul. Rydza Śmigłego
nadzór przy budowie przyłącza gazowego - październik 2013 r.

94. Kraków, ul. Darwina/Kocmyrzowska
nadzór i badania archeologiczne przy budowie sieci cieplnej - badania na terenie wojennych konstrukcji obronnych z czasów II wojny światowej oraz ekshumacja pochówków żołnierzy niemieckich Wehrmachtu - październik-listopad 2013 r.

95. Kraków, ul. Orla (Fort Skała)
nadzór archeologiczny przy przebudowie sieci energetycznej -listopad 2013 r.

96. Kraków, ul. Stradomska/Św. Gertrudy
nadzór archeologiczny przy budowie sieci cieplnej do budynku Zgromadzenia Księży Misjonarzy - październik 2013 - maj 2014 r.

97. Biały Kościół, ul. Dębowa
nadzór archeologiczny przy budowie sieci energetycznej luty-marzec 2014 r. (osada neolityczna)

98. Kraków, ul. Owcy-Orwicza
nadzór archeologiczny przy budowie budynku mieszkalno-usługowego - marzec 2014 r.

99. Kraków, ul. Gryczana
nadzór archeologiczny przy budowie osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej - badania wykopaliskowe na osadzie neolitycznej - marzec-maj 2014 r.

100. Pielgrzymowice, gm. Michałowice 
nadzór archeologiczny przy budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego - czerwiec 2014 r.

101. Kraków, st. Kraków - Kobierzyn 12, ul. Spacerowa - Komuny Paryskiej 
nadzór archeologiczny przy odhumusowaniu powierzchni przy budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych - czerwiec 2014 r.

102. Skawina st. 8, gm. loco 
nadzór archeologiczny przy budowie budynku wielorodzinnego - sierpień 2014 r.

103. Kraków, ul. Lubelska/Słomnicka 
nadzór archeologiczny przy budowie sieci cieplnej - lipiec -sierpień 2014 r.

104. Kraków, ul. Pachońskiego
nadzór archeologiczny przy budowie sieci cieplnej - lipiec -październik 2014 r.

105. Kraków, ul. Conrada 
nadzór archeologiczny przy budowie sieci cieplnej do budynku magazynowego Ikea - lipiec-sierpień 2014 r.

106. Iwanowice Dworskie 
nadzór archeologiczny przy budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego - wrzesień 2014 r.

107. Zelków, ul. Piękna 
nadzór archeologiczny przy budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych - wrzesień - październik 2014 r.

108. Kraków, ul. Gertrudy 
nadzór archeologiczny przy budowie przyłącza cieplnego - listopad 2014 r.

109. Kraków, ul. Krasickiego 
nadzór archeologiczny przy budowie przyłącza cieplnego - listopad 2014 r.

110. Kraków, Ul. Gołębia-Bracka 
nadzór archeologiczny przy przebudowie nawierzchni ulic oraz sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej i energetycznej w obrębie Starego Miasta Krakowa w obrębie Plant - sierpień-październik 2014 r.

111. Kraków, ul. Gołębia/Planty Krakowskie 
nadzór archeologiczny przy budowie przyłącza energetycznego do budynku Collegium Witkowskiego - listopad 2014 r.

112. Kraków, ul. Sosnowiecka-Radzikowskiego 
nadzór archeologiczny przy budowie przyłącza cieplnego - listopad - grudzień 2014 r.

113. Glewiec, Wąsów, Wronin, Czernichów, gm. Koniusza 
nadzór archeologiczny przy budowie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, etap IV - grudzień 2014 - czerwiec 2015 r.

114. Kraków, ul. Chełmońskiego 
nadzór archeologiczny przy budowie przyłącza gazowego - marzec 2015 r.

115. Kraków, ul. Św. Anny (od Plant Krakowskich do Rynku)
nadzór archeologiczny i badania wykopaliskowe przy przebudowie nawierzchni ulicy oraz sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej i energetycznej na terenie Starego Miasta Krakowa w obrębie Plant - maj-czerwiec 2015 r.

116. Kraków, ul. Jabłonowskich 
nadzór archeologiczny przy przebudowie sieci cieplnej - maj-lipiec 2015 r.

117. Kraków, ul. Topolowa 
nadzór archeologiczny przy budowie sieci cieplnej - sierpień 2015 r.

118. Kraków , ul. L. Korbutowej 
nadzór archeologiczny przy budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną - czerwiec - październik 2015 r.

119. Kraków, ul. Koletek 
nadzór archeologiczny przy budowie sieci cieplnej - lipiec- sierpień 2015 r.

120. Kraków, ul. Straszewskiego - Planty 
nadzór archeologiczny przy budowie przyłącza cieplnego - wrzesień 2015 r.

121. Kraków , ul. Wiślna (od Plant Krakowskich do Rynku) 
nadzór archeologiczny przy przebudowie nawierzchni ulicy oraz sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej i energetycznej na terenie Starego Miasta Krakowa w obrębie Plant - sierpień - październik 2015 r.

122. Kraków, ul. Limanowskiego
nadzór archeologiczny przy budowie przyłącza cieplnego - sierpień 2015r.

123. Kraków, ul. Rejtana
nadzór archeologiczny przy budowie przyłącza cieplnego - sierpień 2015 r.

124. Kraków, ul. Traugutta 18
nadzór archeologiczny przy budowie przyłącza cieplnego - październik 2015 r.

125. Kraków, Plac Bohaterów Getta
nadzór archeologiczny przy budowie przyłącza cieplnego - październik 2015 r.

126. Kraków, ul. Szeroka
nadzór archeologiczny przy budowie przyłącza cieplnego - listopad 2015 r.

127. Kraków, Plac Lasoty - nadzór archeologiczny przy budowie sieci cieplnej – grudzień 2015 r.

128. Skawina, ul. Studzińskiego – nadzór archeologiczny przy budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną – grudzień 2015 – styczeń 2016 r.

129. Kraków, Ul. Zyblikiewicza - nadzór archeologiczny przy budowie sieci cieplnej – styczeń – luty 2016 r.

130. Kraków, ul. Piltza – nadzór archeologiczny przy budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną – marzec 2016 – marzec 2017 r.

131. Kraków, ul. Kustronia - nadzór przy budowie kanalizacji sanitarnej – kwiecień 2016 r.

132. Kraków, ul. Topolowa 10 - nadzór przy budowie przyłącza cieplnego – kwiecień – maj 2016 r.

133. Kraków, ul. Gościnna – nadzór archeologiczny przy budowie dwóch budynków mieszkalnych – maj 2016 r.

134. Kraków, ul. Emaus – nadzór przy przebudowie budynku szpitalnego – maj – sierpień 2016 r.

135. Kraków, ul. Tarłowska i Tenczyńska – nadzór przy budowie sieci cieplnej – czerwiec 2016 r.

136. Kraków, ul. Krowoderska - nadzór przy budowie przyłącza cieplnego – czerwiec 2016 r.

137. Kraków, ul. Dobrzyckiego (Przegorzały) – nadzór przy budowie budynku jednorodzinnego –sierpień 2016 r.

138. Kraków, ul. Bonifraterska – nadzór przy budowie przyłącza cieplnego – sierpień 2016.

139. Kraków, ul. Siemiradzkiego - nadzór przy budowie przyłącza cieplnego – sierpień 2016 r.

140. Kraków, ul. Westerplatte - nadzór przy budowie przyłącza cieplnego – sierpień 2016 r.

141. Kraków, ul. Krzewowa - nadzór przy budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego – sierpień – listopad 2016 r.

142. Kraków, Al. A. Mickiewicza-Humberta-Jabłonowskich – nadzór przy budowie sieci cieplnej – sierpień – październik 2016 r.

143. Kraków, Szpital im. S. Żeromskiego –nadzór oraz ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku wielokulturowym Mogiła 1 przy budowie sieci cieplnej – wrzesień-październik 2016 r.

144. Kraków, ul. Bosacka - nadzór przy budowie przyłącza cieplnego – wrzesień 2016.

145. Kraków, ul. Krzemionki - nadzór przy budowie przyłącza cieplnego – wrzesień 2016 r.

146. Kraków, ul. Mostowa - nadzór przy budowie przyłącza cieplnego – wrzesień 2016 r.

147. Kraków, ul Topolowa 23 - nadzór przy budowie przyłącza cieplnego – wrzesień 2016 r.

148. Kraków, ul. Jurajska - Pękowicka - nadzór oraz wyprzedzające badania wykopaliskowe na stanowisku Tonie 23 przy budowie kanalizacji sanitarnej – październik – listopad 2016 r.

149. Kraków, ul. Halicka/Wawrzyńca - nadzór przy budowie przyłącza cieplnego – październik 2016.

150. Kraków, ul. Jasnogórska – nadzór przy budowie salonu samochodowego wraz z infrastrukturą – listopad 2016 r.

151. Kraków, Planty (od Collegium Novum do Św. Anny) – nadzór przy budowie sieci cieplnej – listopad – grudzień 2016 r.

152. Kraków, ul. Pękowicka – Glogera – nadzór przy budowie sieci cieplnej – grudzień 2016 – kwiecień 2017 r.

153. Kraków, ul. Skawińska – nadzór i badania wykopaliskowe przy budowie sieci cieplnej – listopad – grudzień 2016 r.

154. Kraków, ul. Starowiślna - nadzór przy budowie przyłącza cieplnego – grudzień 2016 r.

155. Kraków, ul. Długosza - nadzór przy budowie przyłącza cieplnego – luty 2017 r.

156. Kraków, ul. Szlak - nadzór przy budowie przyłącza cieplnego – luty 2017 r.

157. Kraków, ul. Zduńska - nadzór przy budowie przyłącza cieplnego – luty 2017 r.

158. Kraków, ul. Powiśle 5 – nadzór przy budowie budynku wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym – luty 2017

159. Kraków, ul. Przyszłości – nadzór przy budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego – kwiecień 2017 r.

160. Kraków, Szpital im. Żeromskiego – weryfikacyjne badania wykopaliskowe na osadzie wielokulturowej – maj 2017 r.

161. Iwanowice, gm. loco – nadzór archeologiczny przy budowie wodociągu oraz przebudowie sieci gazowej – czerwiec 2017 r.

162. Kraków, ul. Różana - nadzór przy budowie sieci cieplnej

163. Kraków, ul. Barska - nadzór przy budowie sieci cieplnej

164. Kraków, ul. Basztowa – nadzór i badania wykopaliskowe przy budowie sieci cieplnej

165. Kraków, ul. Jasnogórska – nadzór archeologiczny przy budowie kanalizacji deszczowej – sierpień 2017 r.

167. Kraków, ul Ptaszyckiego 3-5 – nadzór przy budowie przyłącza ciepłowniczego – sierpień 2017 r.

168. Kraków, ul. Bogusławskiego (Klasztor Misjonarzy) – nadzór przy budowie sieci cieplnej - październik 2017 r.

169. Kraków, Al. Słowackiego - Basztowa - nadzór archeologiczny przy budowie sieci cieplnej i badania wykopaliskowe przy budowie sieci cieplnej – lipiec – grudzień 2017 r.

170. Gorzków, gm. Wieliczka – nadzór archeologiczny przy budowie garażu - wrzesień 2017 r.

171. Kraków – Rynek – Bracka – nadzór archeologiczny przy budowie sieci cieplnej – wrzesień – listopad 2017 r.

172. Kraków, ul. Krzewowa – etap I – nadzór archeologiczny przy budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych

173. Kraków, ul. Kordeckiego, Św. Stanisława, Paulińska

174. Kraków, Plac Na Groblach – nadzór archeologiczny przy budowie przyłącza cieplnego – listopad 2017 r.

175. Kraków, ul. Św. Katarzyny – nadzór archeologiczny przy budowie przyłącza cieplnego – listopad 2017 r.

176. Kraków, ul. Węgierska - – nadzór archeologiczny przy budowie przyłącza cieplnego – listopad 2017 r.

177. Kraków, ul. Modrzewiowa – nadzór archeologiczny przy budowie zbiornika kriogenicznego – grudzień 2017 r.

178. Skawińska-Augustiańska – nadzór i badania wykopaliskowe przy budowie sieci cieplnej – listopad 2017 –luty 2018 r.

 

Copyright © 2019 Justanika